Yükleniyor..

GİZLİLİK İLKELERİ

Platformumuzda tutulan bilgilerin korunması ve muhafazasında kullanılacak olan gizlilik ilkeleri aşağıda sunulmaktadır. Bahsi geçen gizlilik ilkeleri sadece inekle.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesinde uygulanacaktır. Link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Üyelerin inekle.com web sitesini kullanmaya başlaması, gizlilik ilkelerini kabul ettiklerini göstermektedir.

Gizlilik ilkeleri olarak sunulan şartları kabul etmiyorsanız, üyelik için başvuru yapmayınız ve kişisel bilgilerinizin temini için hazırlanan alanları doldurmayınız.

Kişisel Bilgiler

MOT Bilişim A.Ş., üyelik oluşturulması esnasında isim-soyad, telefon, e-mail adresi, diploma, öğrenci belgesi, adli sicil kaydı ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinizi talep etmektedir. Girilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği kabul edilerek sisteme kaydınız gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkını saklı tutmaktadır.

Kredi kartı bilgileri sistemimizde kesinlikle tutulmamaktadır. Dakika yükleme aşamasında kredi kartı numaranız, son kullanma tarihi ve CVV2 koduyla birlikte gerekli üçüncü şahıslar ile (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) paylaşılır. Bu bilgiler, internet üzerindeki dolaşımları sırasında istenilmeyen kişi ve kurumların ellerine geçmesin diye 256-Bit SSL güvenlik sistemiyle şifrelenir.

MOT Bilişim A.Ş. üye ve kullanıcılarına, periyodik olarak, hizmet değişiklikleri ve yeni getirilen özellikler ve düzeltmeler ile ilgili bilgilendirmeler gönderecektir. Sistem istatistiklerinin ve profil sayfalarının oluşturulması esnasında bazı kişisel bilgileriniz kullanılabilir.

Diğer Kayıtlar

Dakika hesabınız ve aldığınız eğitim desteğine ilişkin bilgiler elektronik ortamda kaydedilmektedir. Sağladığımız hizmetleri geliştirmek için kayıtlarımızda gerçekleşen her tür hareket tarafımızca görüntülenmekte ve izlenmektedir.

Bilgilerin Saklanması ve Muhafazası

MOT Bilişim A.Ş. kişisel bilgilerinizi itina ile koruyacak ve üçüncü şahıslara kullanım için ifşa etmeyecek ve/veya satmayacaktır. Kişisel bilgiler, halka açık olmayan özel bir elektronik veri tabanında muhafaza edilecektir.

MOT Bilişim A.Ş. kişisel bilgilerinizi aşağıdaki gereklilikler olmadıkça ifşa etmeyeceğini taahhüt eder;

Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi merciilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile kullanımı, Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması talebi, Üye kullanıcıların menfaatlerini korumak amacı ile kullanımı, Veri saklama ve depolama hizmeti alınan firmalar ile bu işlemin gerçekleştirilmesi için kullanımı, Vakıf amaçlarını gerçekleştirmesi doğrultusunda Birebir Eğitim Vakfı ve Birebir Eğitim Vakfı iktisadi işletmesi ile paylaşılması.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz üyeliğinizin geçerli olduğu süre için korunacaktır. Yapılan işlemler ve alınan eğitim desteklerine ilişkin kayıtlar ise süresiz olarak saklanacaktır.

MOT Bilişim A.Ş., yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin ve üyenin izni ya da onayı olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Üyenin, gizlilik şartları ve üyelik koşullarını kabul etmemesi durumunda üyelikten ayrılma hakkı mevcuttur.

Verilerin Silinmesi ve Saklama Süresi

Verileri saklamanın amacı ortadan kalkar kalkmaz, veri öznesinin kişisel verileri silinir veya bunlara erişim engellenir. Ayrıca, veri sorumlusunun tabi olduğu tüm yönetmelikler ve yasalar veya diğer düzenlemelerinde belirtilen bir Avrupa veya ulusal kanun yapıcı tarafından verilerin saklanması zorunlu tutulması halinde de, kişisel veriler saklanabilir.

Sözkonusu mevzuatta öngörülen saklama süresi sona erdikten sonra da, bir sözleşmenin tamamlanması veya uygulanması için gerekli olmaması halinde, verileri silme veya bunlara erişimi engelleme işlemi uygulanır.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler

Kullanılmakta olan internet tarayıcısı aracılığı ile internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların cihazlarına gönderilen küçük veri dosyaları çerez olarak anılmakta olup, internet siteleri bu çerezler vasıtası ile kullanıcıları tanımaktadır ve çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak farklılaşmaktadır.

Bu çerezler, MOT Bilişim A.Ş.tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı zamanda MOT Bilişim A.Ş tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların cihazlarına benzeri teknolojiler yerleştirerek IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı bilgileri edinebilmektedir. Ayrıca, MOT Bilişim A.Ş sistemlerinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk MOT Bilişim A.Ş’ye ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

Çerez Türleri

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

1. Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve inekle.com internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.

2. Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve inekle.com internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.

3. Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve inekle.com internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

4. Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve inekle.com internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

MOT Bilişim A.Ş. tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

1. Operasyonel amaçlı kullanımlar: MOT Bilişim A.Ş., sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut ta düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.

2. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: MOT Bilişim A.Ş., sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.

3. Performansa yönelik kullanımlar: MOT Bilişim A.Ş., sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

4. Reklam amaçlı kullanımlar: MOT Bilişim A.Ş., kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

Çerezleri Devre Dışı Bırakmak

Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı bir şekilde seçili olarak bulunmaktadır ve kullanıcılar bu seçim durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirebilmekte ve dolayısıyla da mevcut çerezleri silip ileriki çerez kullanımlarını da reddedebilmektedir; nitekim çerez kullanımının iptal edilmesi halinde MOT Bilişim A.Ş. sistemlerindeki bir takım özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir.

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan talep edildiği zaman öğrenilebilmektedir.